Vjetar Božji

Svake druge srijede u mjesecu održavat će se kateheze pod nazivom
„Vjetar Božji“. Kateheze „Vjetar Božji“ jednostavan je pokušaj poziva
katolicima u dublji životvorni odnos s Duhom Svetim. To je odnos
obilježen Ljubavlju Boga koji izdiše dah života u naše svakodnevno
postojanje. Duh Sveti nije samo nešto povezano sa Svetom Potvrdom već
Duh želi takav odnos s nama da nas povede na sjajnu nezamislivu
avanturu; putovanje u samo Srce Božje.