KLUB “COR ARDENS”

Pozivamo vas da s nama koristite slobodno vrijeme za razvijanje svojega tijela i duha. Treninzi se održavaju Kod crkve Marije Pomoćnice (na Podmurvicama iznad Salezijanske gimnazije). Kontakt: 091 509 2803
Pon 20:30 h, Sri 20:00 h, Pet 20:00 h

 

COR ARDENS Logo

COR ARDENS Logo

 

 

COR ARDENS Majca

COR ARDENS Majca

Pogledajte nas:

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS

COR ARDENS