Župski vjeronauk za 1. i 2. raz. O.Š. u šk. g. 2014/15

Župski vjeronauk za djecu 1. i 2. razreda osnovne škole je utorkom u 16 sati! Animira kapelan, p. Stjepan!