Misne nakane; 8.- 27. 02. 2015

8.02 2015. PETA NEDJELJA KROZ GODINU 8.00

9.30

11.00

18.00

+Bojana Markovinović

+Kataina,Marica i Margarita

P.P.

+Josip i Ivica Grubiš

9.02.

2015.

PONEDJELJAK 8.00

18.00

+Marija i Jakov Čalić i +Ivan i Mate Koraca

+Marko Mušanović

10.02.

2015.

UTORAK 8.00

18.00

+Šime i +Šimaica/ž/ Žepina

+Jaga Crepulja i +Šime i Luca Brkić

11.02.

2015.

SRIJEDA 8.00

18.00

+Marko i Ilija Lovrić

+Manda Rukavina

12.02. 2015. ČETVTRTAK 8.00

18.00

+Marin,Ivan,Marija i Stjepan

+Aco Longin

13.02. 2015 PETAK 8.00

18.00

Za duše u čistilištu

Za zdravlje ob.Marić i Turak

14.02.

2014.

SUBOTA 8.00

18.00

+Tomislav Vukas i Stipe Milković

+Nedjeljko Rimanić i +Srećko Matušan

15.02. 2015. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU 8.00

9.30

11.00

18.00

+Adrijana Habjak i + Đurđa Kesić

+Ivica Šuljić i ++ iz ob.Rudak

P.P.

+Adrijana Habljak daju sv.misu r.Peranić

16.02. 2015. PONEDJELJAK 8.00

18.00

+Mirko Olić

Za duše u čistilištu

17.02. 2015. UTORAK 8.00

18.00

+Stjepan Šokac i za ++ roditelje

++Iz obitelji Gombač i Dodič

18.02.

2015.

SRIJEDA 8.00

18.00

+Mate i Zorka Jurkin

++Iz obitelji Salamun

19.02.

2015.

ČETVRTAK 8.00

18.00

+Marija Bilanović

+Milorad i ++ iz obitelji Maršanić

20.02.

2015.

PETAK 8.00

18.00

+Ivka i Petar Andrijević

++Iz obitelji Skitarelić i Bukovina

21.02.

2015.

SUBOTA 8.00

18.00

+Antica i Božo Milardović i za zdr.Radojke

+Lidija Puklin +Marijan Visučić         Šverko

22.02.

2015.

PRVA KORIZMENA NEDJELJA 8.00

9.30

11.00

18.00

+Žarko i Kata Matijević

+Manda Mandarić

P.P.

+Frano i Kata Vidović