Misne nakane; 22.02. – 08.03. 2015

22.02 2015. PRVA KORIZMENA NEDJELJA 8.00

9.30

11.00

18.00

+Žarko i Kata Matijević

+Manda Mandarić

P.P.

+Franjo i Kata Vidović

23.02.

2015.

PONEDJELJAK 8.00

18.00

+Mijat i Ivuša/ž/ Franić

Za zdravlje i za +Mariju Srdoč

24.02.

2015.

UTORAK 8.00

18.00

+Mato Zeba i za ++roditelje

+Aleks Mahuna

25.02.

2015.

SRIJEDA 8.00

18.00

+Dragica Josipović i za ++ iz ob. Kovačević

++Iz obitelji Franjković i Betlemović

26.02. 2015. ČETVTRTAK 8.00

18.00

+Sonja Begović

+Josip i Danica Peranić

27.02. 2015 PETAK 8.00

18.00

+Mario Dijanić

+Krešimir Jakopanec

28.02.

2014.

SUBOTA 8.00

18.00

+Emil Kocijančić

Za duše u čistilištu

01.03. 2015. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA 8.00

9.30

11.00

18.00

+Mate i Marta Kardum

+Joso Peraić

P.P.

Zahvala

02.02. 2015. PONEDJELJAK 8.00

18.00

+Ante i Marija Martinović

+Mara Dujak

3.03. 2015. UTORAK 8.00

18.00

Za duše u čistilištu

Za obitelj Spetić

4.03.

2015.

SRIJEDA 8.00

18.00

+Pavao,Gašpa/ž/ i +Šime Stulić

+Katarina i +Pave/m/ Ljutić

5.03.

2015.

ČETVRTAK 8.00

18.00

+Mario Bašić

+Vidan Miletić

6.03.

2015.

PETAK 8.00

18.00

+Lovro Lovrić

+Jure Matijević

7.03.

2015.

SUBOTA 8.00

18.00

+Damir i Vlado Crnčan

+Džovana i Pijetro Černeka

8.03.

2015.

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA 8.00

9.30

11.00

18.00

+Damir crnčan i Mario Perhat

+Nikola Došen

P.P.

+Milka/ž/ i +Nikola Grgin