Pastoralni djelatnici

vlč. Josip Aničić:

 

vlč. Josip Aničić

vlč. Josip Aničić

vlč. Ivan Žiganto*
vlč. Julije Lazić /1913. – 1923./
vlč. Aleksandar Superina /1923. – 1941./
vlč. Franjo Ljubičić* /1941. – 1946./
vlč. Josip Šojat /1949. – 1955./
vlč. Mate Loje /1955. – 1958./
p. Edomir Ciko* /1958. – 1963./:

 

p. Edomir Ciko

p. Edomir Cikop. Martin Mihoković* /1963. – 1964./
p. Zvonimir Škunca* /1964. – 1966./:

 

p. Škunca

p. Škuncap. Vinko Mioč* /1966. – 1973./:

 

p. Mioč

p. Miočbr. Alojzije Košćak /1966. – 1975./
p. Filip Mašić /1966. – 1973./
p. Josip Rožmarić /1968. – 1969./

br. Alojzije Košćak
p. Valentin Miklobušec* /1973. – 1976./:

 

p. Miklobušec

p. Miklobušecp. Antun Trstenjak /1974. – 1975./:

 

P. Vukoja i p. Trstenjak

P. Vukoja i p. Trstenjak
p. Ignac Čižmešija /1975. – 1980./:

 

p. Čižmešija

p. Čižmešijap. Ante Vukoja* /1976. – 1986./:

 

p. Ante Vukoja

p. Ante Vukojabr. Nikola Krnežić /1976. – 1987.:

 

br. Nikola Krnežić

br. Nikola Krnežićs. Gizela Subotičanec /-1985./:

 

s. Gizela

s. Gizelas. Krunoslava Samardžija /1985. – 1998./:

 

S. Kruna

S. Krunap. Antun Bauer /1977. – 1981./:

 

p. Bauer

p. Bauerp. Franjo Korade /1980. – 1983./
p. Zorislav Nikolić /1981. – 1984./:

 

p. Zorislav Nikolić

p. Zorislav Nikolićp. Adam Periškić /1983. – 1985./
p. Jerko Šimić /1984. – 1985.; 1987. – 1989./:

 

p. Jerko Šimić i p. Tomislav Slokar

p. Jerko Šimić i p. Tomislav Slokarp. Zvonimir Gutal /1985. – 1994.:

 

p. Gutal

p. Gutalp. Stjepan Harjač /1985. – 1986.; 1995. – 1997./:

 

p. Harjač

p. Harjačp. Tomislav Slokar* /1986. – 1989./:

 

p. Slokar

p. Slokarp. Pero Sabolić /1987./
p. Izidor Jedvaj* /1989. – 1995./:

 

p. Jedvaj

p. Jedvajp. Mirko Vukoja* /1989. – 1990.; 1992. – 2004./: (na slici s br. Franjom Štefićem i p. Krešom Dijakovićem):

mirko i krešo i franjo

p. Drago Hartly /1990. – 1991./
p. Krešimir Dijaković /1991. – 1992./
p. Ivan Štanfel /1994. – 1998./
br. Ivan Rosandić /1990./
br. Franjo Štefić /1990. – 2000./:

 

br. Franjo

br. Franjop. Luka Rađa /1997. – 1998./:

 

p. Luka Rađa

p. Luka Rađap. Ivan Vinkov /1998. – 2000./:

 

p. Jedvaj

p. Jedvajp. Anto Pavlović /2000. – 2003./:

 

p. Ante Pavlović

p. Ante Pavlovićp. Tomislav Ćurić /2003. – 2004./
p. Željko Batinić* /2004. – /

P. ŽELJKO Batinić

P. ŽELJKO Batinićp. Ivica Hadaš /2004./
p. Mato Anić* /2004. – 2008/:

 

P. MATO ANIĆ

P. MATO ANIĆp. Miljenko Cindrić /2005-2009/:

 

p. Miljenko Cindrić

p. Miljenko Cindrić


p. Jozo Batinić
p. Antun Volenik /2007 – 2009/:

p. Antun Volenik

p. Antun Volenikp. Jure Antunović /2009 – 2010/:

 

p, Jure Antunović

p, Jure Antunovićp. Marijan Bešlić* /2008-

p. Marijan Bešlić

p. Marijan Bešlić

p. Mirko Vukoja (vojni kapelan, na stanu na Zametu) /2010-

p. Mirko Vukoja

p. Mirko Vukoja

p. Siniša Štambuk /2010-2011

 

p. Siniša Štambuk

p. Siniša Štambukp. Ivan Vinkov /2011-2014

P. Stjepan Šuflaj / 2014-