MARIJINA LEGIJA – ŽUPA ZAMET

Marijina Legija

Susreti Marijine Legije održavaju svake srijede u 17.00 sati, u župnoj dvorani

Što je Marijina Legija?

O Marijinoj legiji slobodno se možete informirati i na službenim mrežnim stranicama i portalima mnogih župa u Hrvatskoj i u svijetu, gdje ona djeluje.

Kao što ste vjerojatno i pretpostavili, Marijina legija je međunarodni katolički pokret čiji je cilj sudjelovanje i suradnja u evangelizacijskom poslanju Crkve, pri čemu posebnu pozornost članovi posvećuju marijanskoj pobožnosti. Cilj je pokreta, u okviru crkvenoga poslanja, širiti vjeru i spašavati duše. Marijinu je legiju utemeljio Frank Duff koji je rođen 7. lipnja 1889. godine u irskome glavnom gradu Dublinu, što govori da je riječ o staroj crkvenoj zajednici. Duff je 1913. godine stupio u Društvo sv. Vinka Paulskoga čiji je duh prihvatio, te je kao njegov član zavolio siromahe i obespravljene, promatrajući u svakome od njih Krista.

Marijinu je legiju osnovao 7. rujna 1921. s dvostrukim ciljem: ciljem duhovne obnove samih članova i širenjem Božjeg kraljevstva po Majci Božjoj. U doba održavanja Drugoga vatikanskog koncila u Rim ga je pozvao papa Pavao VI. kako bi Duff, kao vjernik laik, na njemu bio promatrač, čime mu je zapravo iskazao priznanje i počastio njegovo djelovanje. Frank Duff umro je 7. studenoga 1980. godine u Dublinu, a pokret se sve više širio. Pokopan je uz velike počasti, a u srpnju 1996. tadašnji dablinski nadbiskup Desmond Connell pokrenuo je proces za njegovim proglašenjem blaženim (o čemu više možete naći na službenoj stranici Marijine legije gdje se izvještava o životu toga Božjega sluge: www.legionofmary.com/legionsaints/frankduff.html).

Prema podacima do kojih smo došli na službenoj stranici Katoličke tiskovne agencije Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Marijina legija danas ima oko 12 milijuna članova u dvije tisuće biskupija diljem svijeta. Riječ je o laičkom pokretu koji je osnovao vjernik laik, a širi se pod crkvenim vodstvom, pa danas zajednice »Marijine legije« redovito pripadaju u župne zajednice u kojima ostvaruju laički apostolat. Zbog svoje vjernosti Kristu i Crkvi, od osnutka je oko 4.000 članova Marijine legije poginulo, a više od 20.000 ih je završilo u zatvorima. I u Hrvatskoj – u kojoj djeluje od 1960. godine (prema nekim podacima od 1956) – nailazila je na poteškoće, pa je u tadašnjem komunističkom sustavu morala djelovati skrovito.

Marijina legija djeluje prema svom »Priručniku«, koji je prilagodljiv svim kulturama i narodima. Radni se članovi legije sastaju i sudjeluju na radnim sastancima, te najmanje dva sata tjedno obavljaju apostolski rad i dnevno mole molitvu Legije – »Veliča« (Magnificat). Jednako tako, imaju godišnje duhovne vježbe, a u pokretu postoje i molitveni članovi koji svojim molitvama pomažu apostolat radnih članova. Na taj su način ujedinjeni molitva i djelovanje, kontemplacija i rad, što je zalog uspješnoga djelovanja.

Prema Priručniku, »cilj je Marijine legije da posvećenjem svojih članova u molitvi i radu, pod vodstvom svećenika, sudjeluje u velikom djelu Marije i Crkve: da satru glavu zmiji i prošire Kristovo kraljevstvo«. »Poslušni Kristovu nalogu – nositi Radosnu vijest svakom stvoru, legionari nastoje govoriti ljudima o Bogu i Kristu, našem Otkupitelju. Legionari to čine u uskoj povezanosti s Marijom, koja je po Duhu Svetom začela Spasitelja. Kao Majka Kristova postala je pod križem Majkom Kristove braće, tj. Majkom Crkve. Kao i Marija, legionari žele u bližnjima prepoznati Krista i služiti mu. Time ispunjavaju svoju legijsku dužnost protumačenu u legijskom Priručniku, koji ih uvodi u marijansku duhovnost i daje praktične upute za apostolat«, predstavlja ih Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Ime je preuzela od rimske legije – oružane postrojbe rimske vojske. No, oružje Marijine legije nisu koplja, mačevi, štitovi… nego molitva, žrtva i apostolski rad. Osnovna jedinica Marijine legije je prezidij – župna skupina vjernika koji pod vodstvom mjerodavnog župnika stoji Crkvi na raspolaganju. Nekoliko prezidija organiziraju se na dekanatsku ili državnu razinu, »dok je vrhovno vodstvo legijski Koncilij u Dublinu. Na tjednom susretu se nakon zaziva Duha Svetoga moli krunica, a zatim slijedi kratko duhovno čitanje iz Priručnika. Potom se daju izvješća o radu. Slijedi »Catena legionis«, zatim nagovor svećenika ili predsjednika. Prije završne molitve svaki član (po dva zajedno) dobije radnu zadaću za nadolazeći tjedan. Za mlade ispod 18 godina postoje posebne skupine i posebna radna zaduženja.

Vjernici koji žele podupirati rad Marijine legije molitvom mogu joj pristupiti kao molitveni članovi, pa bi se vjerojatno i Vi mogli pridružiti u početku. Oni ne dolaze na susrete i ne dobivaju radna zaduženja, ali mole legijske molitve i krunicu Majke Božje. Za izgradnju i djelovanje Marijine legije, molitveni članovi su podjednako važni kao i aktivni članovi.

Kako je poznato, Marijina legija stoji Crkvi na raspolaganju za svaki dušobrižnički ili socijalni rad (osim davanja materijalne pomoći, skupljanja novca i političkog djelovanja). Konkretno, to znači da članovi Marijine legije – u dogovoru sa župnikom – idu u kućne posjete novim župljanima, mladim bračnim parovima, roditeljima, mladim katolicima, bolesnim, starim i osamljenim osobama (kako kod kuće tako i u domovima), pohađaju zatvorenike, daju poduku, pripremaju bolesnike na primanje sakramenata i dolazak svećenika, vode dječje skupine, brinu za strance, prognanike, izbjeglice, pozivaju od praga do praga na župne priredbe, misu, misije, šire katolički tisak i letke, provode apostolat među osobama na rubu društva: ovisnicima o alkoholu i drogi, prostituciji, beskućnicima, te pružaju pomoć u župnom uredu i župnoj knjižnici. Rastavljeni, koji mogu pristupiti pričesti, mogu načelno biti i članovi Marijine legije.

 

(Glas Koncila, pisma čitatelja, br. 39(1944) od 25.9.2011)