Kategorija: DUHOVNE VJEŽBE

Duhovne vježbe

13.4. Isusov govor na posljednjoj večeri

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Ivan 15,1-21.26,27. PREDOĐBA MJESTA: Dvorana posljednje večere, najinitmniji događaj između Isusa i

12.4. Prva Crkva predvođena Petrom

Posveta oltara 16.06.2023

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Djela Apostolska 2,36-47. PRVA TOČKA: Petar preuzima vodstvo koje je primio od

11.4. PRAVILA DA OSJEĆAMO S CRKVOM

P. Danijel Koraca, Pogreb 26.10.2015

Da istinski osjećamo s Katoličkom vojujućom Crkvom, kao što bismo morali, držimo se slijedećih pravila. Prvo pravilo. Odloživši posve svoj vlastiti sud, valja da držimo svoj duh spremnim i pripravnim da u svemu slušamo pravu Zaručnicu Krista, našega Gospodina, a

10.4. Početci Crkve – Petar prvi Papa

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Djela Apostolska 2,1-15.22-24. UVOD U MEDITACIJU: Uđi u sobu zajedno s učenicima,

10.4. Gospodinovo uzašašće – početci Crkve

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Djela Apostolska 1,1-14. UVOD U MEDITACIJU: Prva knjiga je Evanđelje po Luki,

DVS Rijeka 2024 08 nagovor 05.04.2024

Duhovne vježbe u svakidašnjici, Rijeka 2024, 08 nagovor 05.04.2024 voditelj: p. Mate Samardžić DI, župnik

9.4. ”I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Matej 28,16-20 PRVA TOČKA: Gospodin poziva svoje učenike na goru. Gora je

8.4. BLAGOVIJEST

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Poslanica Hebrejima 10,4-10 PRVA TOČKA: Prijašnje žrtve nisu bile dovoljne kako bi

6.4. “… ljubiš li me više nego ovi?”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Ivan 21,15-19 PREDOĐBA MJESTA: Tiberijadsko jezero, sjedni s Isusom i njegovim učenicima,

5.4. »Idemo i mi s tobom.«

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Ivan 21,1-14 PRVA TOČKA: Kako se ponašaju Isusovi učenici, tako se ponašamo

Top