6.4. “… ljubiš li me više nego ovi?”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju: Ivan 21,15-19

PREDOĐBA MJESTA: Tiberijadsko jezero, sjedni s Isusom i njegovim učenicima, gledaj i promatraj što rade i što govore. – Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite riba što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

PRVA TOČKA: Približi se Petru i Isusu i slušaj njihov razgovor. To je razgovor ljubavi. Taj isti razgovro čeka i tebe jednoga dana kada ćeš se naći sam s Isusom. Dobro pazi što i kako ćeš odgovoriti. Ali odgovore dajemo već sada, svakim našim djelom ili činom govorimo ili Isuse volim te, ili ne volim Te! – Kad se Isus ukazao svojim učenicima nakon doručka upita Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!”

DRUGA TOČKA: Promatraj Petra, sjeti se koliko je puta izdao svoga Isusa, Gospodina i Spasitelja. U drugome pitanju već se nazire dublje pitanje ljubavi. To nije površna ljubav nego ona koja nikada ne može raskinuti! Pa bez obzira koliko putaje izdao tu ljubav, Gospodin vjeruje u njega i povjerava mu budučnost svoje Crkve! – Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje!”

TREĆA TOČKA: Treća dubina ljubavi već boli, i Petru nije drago što ga opet to pita. Ali ljubav kojom ljubi svoga Boga je sada neupitna. Petar se potpuno predaje Božjoj ljubavi, sebe i sav svoj život! – Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje!

ČETVRTA TOČKA: “Idi za mnom!” Gospodin ne poziva samo Petra nego i svakoga od nas. Tko želi biti moj učenik, neka svakodnevno uzima svoj križ i neka ide za mnom! Jesi li spreman poći za Isusom? – Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!”

Na kraju meditacije razgovor: Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, Uskrsnula u svoj njegovoj slavi, kako poziva svoje učenike na velika djela, da nasljeduju Njegov život. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista?