8.4. BLAGOVIJEST

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju: Poslanica Hebrejima 10,4-10

PRVA TOČKA: Prijašnje žrtve nisu bile dovoljne kako bi nam se oprostili grijesi i kako bi mogli ući u dioništvo s Bogom. Tek kad je Bog ušao u dioništvo s nama, kad je postao Tijelom, tek po Njemu i po žrtvi njegova tijela imamo pristup k Bogu! – Braćo! Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.

DRUGA TOČKA: Vršiti volju Božju više je nego sve žrtve ovoga svijeta. Zato Isus predaje samoga sebe za žrtvu savršenu i Bogu ugodnu! Kao što je On prikazao sebe isto tako mi trebamo prikazati sami sebe za žrtvu Bogu. I reći poput Marije „neka mi bude po Riječi Tvojoj“! – Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

TREĆA TOČKA: Isus nas je sve posvetio u svojoj jedinoj i savršenoj žrtvi na križu, zato ćemo mu zauvijek zahvaljivati u svetim misama što imamo pristup Njegovu Božanstvu i životu vječnom! A najveća zahvala Gospodinu je da pripravimo svoja tijela za Njegov dolazak, da se lijepo očistimo u svetoj ispovjedi i pripravimo svoja srca da slušamo uvijek Riječ Božju i prihvaćamo da živimo po njoj! – Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Na kraju meditacije razgovor: Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, Uskrsnula u svoj njegovoj slavi, kako poziva svoje učenike na velika djela, da nasljeduju Njegov život. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista?

Psalam 40,7-11 (može se meditirati i na temelju ovoga teksta)

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.