9.4. ”I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju: Matej 28,16-20

PRVA TOČKA: Gospodin poziva svoje učenike na goru. Gora je mjesto na kojem su se u Isusovom životu odvijale najvažnije stvari. Isus se uvijek molio na gori. I prije svake važne odluke povlačio se u goru u osamu na molitvu. I preobrazio se pred svojim učenicima dok je molio na gori. Ali ipak neki posumnjaše. Nije moguće da nikada ne sumnjamo, ali od nas se traži poniznost, pa čak i u nevjeri potrebno je pasti ničice pred Isusom! – U ono vrijeme jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.

DRUGA TOČKA: Nakon što je sebe sama prinio za žrtvu Isus prima vlast koju je imao od početka. Nije ju smio koristiti dok je bio na zemlji, ili nije htio da ju koristi kako bi nama pokazao da se i bez vlasti može nešto dobro učiniti u životu. A sad kada je primio vlast šalje svoje učenike da idu svijet i da sve nerode učine Isusovim učenicima! Ta zapovjed je dana i nama! Kako čuvam Isusove zapovjedi? Dali se dobro sjećam svega što mi je Isus rekao, govorio? – Isus im pristupi i prozbori: ”Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!”

TREĆA TOČKA: Zadnja stvar, koja je najvažnija za nas jest ta da je Isus od sada uvijek s nama sve do svršetka svijeta. Prije smrti Isus je bio vezan za prostor i vrijeme! A nakon smrti niti prostor niti vrijeme ne mogu zaustaviti Isusa. Zato ga vidimo i u evanđelju, sad u Jeruzalemu, sad na putu s učenicima u Emaus! I danas je Isus prisutan u našim životima, zato ne bojimo se ničega! – ”I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

Na kraju meditacije razgovor: Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, Uskrsnula u svoj njegovoj slavi, kako poziva svoje učenike na velika djela, da nasljeduju Njegov život. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista?