DVS Rijeka 2024 08 nagovor 05.04.2024

Duhovne vježbe u svakidašnjici, Rijeka 2024,
08 nagovor 05.04.2024
voditelj: p. Mate Samardžić DI, župnik