10.4. Gospodinovo uzašašće – početci Crkve

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju: Djela Apostolska 1,1-14.

UVOD U MEDITACIJU: Prva knjiga je Evanđelje po Luki, Djela Apostolska su nastavak! Luka nam želi prikazati početke Crkve i navještanje radosne vijesti, Evanđelja, svakome čovjeku! – Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
Isus je bio sa svojim učenicima i nije ih ostavio u najtežim trenutcima u kojima su se našli. 40 dana označava puninu nekog vremena. Onoliko dana koliko im je trebalo da dođu k sebi, da se smire i da povjeruju u ono što se događa! – Njima je (Isus) poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.

PRVA TOČKA: Gospodin zna da još nismo spremni za navještanje radosne vijesti. Tek kada dođe Duh Sveti možemo početi navještati. Dok nemam Duha Svetoga moram moliti i čekati snagu odozgo! – I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

DRUGA TOČKA: Nije na nama da znamo kada će doći kraljevstvo nebesko! Naša je zadaća da pripravljamo put Gospodinu kao što je to činio Ivan Krstitelj. Mi smo svjedoci do kraja zemlje. Mi smo svijeće koje su upalile svoje svjetlo na ljubavi Kristovoj i to svjetlo trebamo prenijeti drugima! – Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

TREĆA TOČKA: „… što stojite i gledate…“ navikli smo da stojimo i gledamo u Nebo! Odgovori nisu tamo, oni su u zadaći koju nam je povjerio Gospodin! – Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

ČETVRTA TOČKA: Konačno učenici ispunjaju svoju zadaću, počinju se moliti za silu odozgor, za Duha Svetoga koji će voditi Crkvu i dozivati nam u pamet sve što je Isus govorio i činio! To će oni navještati drugima, a Duh Sveti posvetit će naš rad i trud! – Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Na kraju meditacije razgovor: Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, Uskrsnula u svoj njegovoj slavi, kako poziva svoje učenike na velika djela, da nasljeduju Njegov život. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista?