10.4. Početci Crkve – Petar prvi Papa

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju: Djela Apostolska 2,1-15.22-24.

UVOD U MEDITACIJU: Uđi u sobu zajedno s učenicima, promotri ih kako se zajedno mole. To je slika mene i moje zajednice na nedjeljnoj misi. To je slika mene i moje obitelji. Kad god se okupljamo na molitvu Duh Sveti silazi na nas i blagoslivlje nas! – Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

PRVA TOČKA: Duh Sveti daje nam snage da navještamo silna djela. To ne mora biti drugi jezik. Jezik ljubavi i praštanja se svugdje razumije. Ali ga trebamo naučiti govoriti. Jedino s Duhom Svetim je sve drugačije, On u nama danas čini ista čuda koja je činio u prvoj Crkvi! Možda ih ne vidim, ali ona su tu! – A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smètê jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: »Što bi to moglo biti?« Drugi su pak, podrugujući se, govorili: »Slatkog su se vina ponapili!«

DRUGA TOČKA: Petar koji je bio ribar, od sada postaje ribar ljudi. On koji se bojao i zatajio Isusa sada postaje predvodnik stada. Zamijenik Kristov na zemlji! Danas je to Papa! On je Kristov zamijenik i Petrov nasljednik i zato ga moram u svemu slušati i poštivati kako bi poštivao samog Isusa! – A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: 15 Nisu ovi pijani, kako vi mislite – ta istom je treća ura dana…«

TREĆA TOČKA: Program prve Crkve je jednostavan. Treba da budemo nasljednici Isusa Nazarećanina Krista i Spasitelja našega! Smrt više nije kraj, Njegova smrt daje nam NOVI POČETAK! – »Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.«

Na kraju meditacije razgovor: Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, Uskrsnula u svoj njegovoj slavi, kako poziva svoje učenike na velika djela, da nasljeduju Njegov život. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista?