13.4. Isusov govor na posljednjoj večeri

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju: Ivan 15,1-21.26,27.

PREDOĐBA MJESTA: Dvorana posljednje večere, najinitmniji događaj između Isusa i učenika se odvija na posljednjoj večeri, tj. na prvoj euharistiji.

PRVA TOČKA: U najintimnijem trenutku večere Isus se obraća svojim učenicima i traži od njih da ostanu povezani s Isusom. To uvijek i jedino ostvarujemo u osobnoj molitvi, bilo kakvoj vrsti molitve koja nas vodi k Bogu, a najviše u euharistiji! Tu Isus ostaje u nama u svetoj pričesti i ja ostajem s njime povezan! – U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.

DRUGA TOČKA: Bog se proslavlja u nama kada držimo sve zapovijedi koje nam je Isus ostavio, kao što je On bio u ljubavi Očevoj! – Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.” Kao što Otac ljubi mene, tako i ja ljubim vas. Ostani u mojoj ljubavi. Ako se držite mojih zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja držao zapovijedi svoga Oca i ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo sam vam rekao da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

TREĆA TOČKA: Nema veće ljubavi od ove da tko život svoj poliži za svoje prijatelje. Toliko me je Isus ljubio! Daj nam Gospodine snage da ljubimo jedni druge! – Reče Isus svojim učenicima: “Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.”

ČETVRTA TOČKA: Gospodine daj mi svoga Duha da se uvijek sjećam tvojih riječi da budem tvoj sluga i poslužitelj i da svjedočim za tebe svojim životom! – »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla. A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

Na kraju meditacije razgovor: Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, Uskrsnula u svoj njegovoj slavi, kako poziva svoje učenike na velika djela, da nasljeduju Njegov život. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista?