22.2. Meditacija o paklu – plaća grijeha je smrt

Ulazeći u razgovor s Kristom, našim Gospodinom, treba dozvati sebi u pamet duše koje su u paklu: jedne zbog toga što nisu vjerovale u njegovo došašće; druge koje, ako su i vjerovale, ipak nisu živjele po njegovim zapovijedima. Podijelit ću ih u tri dijela: prvi dio: prije njegova došašća; drugi: za njegova života; treći: iza njegova života na ovom svijetu. Ujedno ću mu zahvaliti što nije dopustio da se, kad završim svoj život, ubrojim u ikoji od njih. Također, što se prema meni dosad pokazao uvijek tako blag i milosrdan. Završit ću time što ću izmoliti jedan Oče naš.

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju:

Evanđelje po Luki 16, 19-31.

  1. TOČKA: Život kratak, a smrt stalna. Smrt je naša realnost postani toga svjestan. Promatraj svoj život iz perspektive smrti. – “Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.” “Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan.
  2. TOČKA: Promatraj težak život čovjeka koji je zaslužio pakao i čovjeka koji uživa u raju. Gdje želim biti? Ta odluka traje vječno, za razliku ovdje na zemlji! – “Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: `Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.` Reče nato Abraham: `Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.`”
  3. TOČKA: Ovdje na zemlji još se možemo obratiti i spasiti svoju i druge duše. Ali nakon smrti svatko će doći što je sijao na zemlji! – “Nato će bogataš: `Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.` Kaže Abraham: `Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!` A on će: `O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.` Reče mu: `Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.`”

Na kraju meditacije:

Razgovor. Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, kao prisutna, raspeta na križu, i da započnem razgovor s njime te ga pitam kako je on, mada je Stvoritelj, prihvatio to da se učini čovjekom te je od vječnog života dospio do vremenite smrti, da tako umre za moje grijehe. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista.

Razgovor neka se završi molitvom Oče naš.