28.2. Razmatranje o Utjelovljenju – povijest ljudskog spasenja

PROMATRANJE O UTJELOVLJENJU – lagano pročitati tekst prije meditacije

Prva je predvježba da sebi dozovem u pamet povijest onog događaja o kome treba da razmatram; a to je kako su tri Božanske Osobe gledale površinu cijele kugle zemaljske, punu ljudi, i kako Presveto Trojstvo, videći da su svi silazili u pakao, u svojoj vječnosti odlučuje da druga Osoba postane čovjekom te da spasi ljudski rod, i kako, kad se ispunilo vrijeme, šalje k našoj Gospi anđela Gabrijela.

Druga je predvježba predodžba mjesta. Tu ću gledati širok i prostran svijet u kojem borave toliki i tako različiti narodi; onda ću isto tako napose pogledati kuću i stan naše mile Gospe u gradu Nazaretu, u pokrajini Galileji.

Treća predvježba. Molit ću što želim. Tu ću prositi unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom, da ga više uzljubim i nasljedujem.

Prva je točka da gledamo jedne i druge osobe, i to najprije one na licu zemlje, toliko različne po odijelu kao i po vladanju; jedne bijele ljude, druge crne; jedne u miru, druge u ratu; jedne koji plaču i druge koji se smiju; jedne zdrave, druge bolesne; jedne gdje se rađaju, a druge opet koji umiru itd.

Drugo, gledat ću i promatrati tri Božanske Osobe kao na kraljevskom sjedištu ili na prijestolju njihova Božanskog Veličanstva, kako motre cijelo lice i oblinu zemlje, i sve narode u tolikoj zaslijepljenosti te kako ginu i silaze u pakao.

Treće, motrit ću našu Gospu i anđela koji je pozdravlja pa ću to primijeniti na sebe da se okoristim takvim prizorom.

U drugoj točki slušat ću što govore ljudi na zemlji, na kakav način, naime, razgovaraju, kako se zaklinju i proklinju itd., a isto tako što govore Božanske Osobe, naime: “Otkupimo ljudski rod”, itd., a zatim što govore anđeo i naša Gospa. Onda ću to primjeniti na sebe da se okoristim njihovim razgovorom.

Treća točka. Nakon toga motrit ću što li sve rade ljudi na zemlji: kako se među sobom tuku, ubijaju, srljaju u pakao itd.; isto tako što rade Božanske Osobe, kako, naime, tvore presveto Utjelovljenje Sina Božjega itd. Jednako ću promotriti što li čine anđeo i naša Gospa, kako, naime, anđeo vrši poslaničku službu, a naša Gospa kako se ponizuje i zahvaljuje Božanskom Veličanstvu. Onda ću to primijeniti na sebe da se što više okoristim svim tim.

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju:

Evanđelje po Luki 1, 26-38.

PRVA TOČKA: Gospodin Bog dolazi k Mariji i govori joj o planu spasenja koji se ima dogoditi i traži od nje slobodno sudjelovanje u tom planu! Ali Božji planovi su veliki i nadilaze sve naše spoznaje i znanje. – U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

DRUGA TOČKA: Marija ne razumije Božje planove i ne shvaća veličinu poziva. Anđeo joj pomaže da razumije kako s Bogom ništa nije nemoguće! I otkriva joj Božje djelo koje je Gospodin učinio u životu njezine rođakinje Elizabete. – Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!”

TREĆA TOČKA: Iako ne razumije sve što Bog od nje traži Marija spremno prihvaća Božji poziv. Jer je prepoznala Božje djelovanje u životu svoje rođakinje Elizabete – Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje.

Na kraju meditacije: treba da izvršim razgovor, razmišljajući što li sve imam kazati trima Božanskim Osobama, ili Utjelovljenoj Vječnoj Riječi, ili Majci i našoj Gospi; i prema onome što budem ćutio u sebi molit ću sve ono što će mi služiti da što bliže slijedim i nasljedujem našega Gospodina, koji se upravo utjelovio, i izmolit ću Oče naš.