29.2. ISUSOVO ROĐENJE

ISUSOVO ROĐENJE – lagano pročitati tekst prije meditacije

Prva je predvježba događaj: kako je, naime, iz Nazareta pošla naša Gospa, gotovo devet mjeseci blagoslovljena, kao što se u pobožnosti smije razmišljati, sjedeći na magarici; a s njom Josip i sluškinja, vodeći jedno govedo. Idu u Betlehem da uplate porez što ga je cezar nametnuo svim onim zemljama.

Druga je predodžba mjesta. Tu ću očima mašte gledati put od Nazareta do Betlehema, promatrat ću njegovu duljinu i širinu, da li je taj put ravan ili vodi kroz doline i po obroncima. Tako isto promotrit ću mjesto ili pećinu rođenja: da li je velika ili malena, niska ili visoka, kako je bila uređena.

Prva je točka da vidim osobe, naime našu Gospu, i Josipa, i sluškinju, i malog Isusa poslije poroda. Pretvorit ću se u siromaška i nevrijedno ropče pa ću ih gledati i motriti i u njihovim potrebama poslužiti, kao da sam ondje prisutan, s najvećom odanošću i počitanjem. Onda ću to primijeniti na sama sebe da uberem koji plod.

Druga je da gledam i promatram što govore, a potom da to primjenim na sebe te da uberem koji plod.

Treća je da gledam i motrim što rade, na primjer kako putuju i pate, kako se Gospodin rađa u najvećem siromaštvu; a nakon tolikih napora, nakon gladi i žeđi, nakon žege i studeni, nakon nepravdi i kleveta, kako napokon umire na križu, a sve to poradi mene. Potom ću sve to primijeniti na sebe da uberem duhovni plod.

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju:

Evanđelje po Luki 2, 1-20.

PRVA TOČKA: Marija i Josip kreću na put, pokušaj ići s njima i doživjeti poteškoće koje proživljavaju i kao što predlaže Ignacije promatraj sve, uključi se u priču postani  sluga Marije i pomaži joj u svemu što treba. (tako isto i u drugim točkama) –  U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.

DRUGA TOČKA: U drugoj točki primjeni sve kako se kaže u gornjim uputama, promatraj sad Mariju koja treba roditi, sad budi sa pastirima kod stada i doživi objavu anđela koja dolazi s nebesa. Otiđi s pastirima i pokloni se novorođenom kralju. – I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: “Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.” I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: “Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!” Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: “Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.” I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.

TREĆA TOČKA: Pošto sam sve promotrio i ja trebam ići i navijestiti što sam doživio, da sam doživio pravoga Boga kojeg sam susreo u djetetu Isusu i u događajima koje sam proživio. Kao i Marija razmišljaj i u sebi pohranjuj sve doživljaje koje ćeš doživjeti u ovim duhovnim vježbama. Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

Završit ću razgovorom kao i u prijašnjem razmatranju zahvaljujući Bogu i izmoliti Oče naš.