Križni put – Muka i pomirenje

Križni put mladih na cvjetnicu – Muka i pomirenje

Priprema na susret

Isuse Kriste, htio bih ti se približiti hodajući korak po korak tvojim putem
do Kalvarije. Želio bih naučiti nositi križeve života i biti ispunjen tvojim Duhom. Osluškivat ću svaku tvoju riječ i na nju odgovoriti srcem u molitvi, kako bi se odgovor produžio u moj život. Htio bih sve više postajati kao ti “čovjek za druge”, djelotvorno prisutan patnicima, siromasima i potrebnima.
Ti si me stavio u zajedništvo vjernika Crkve.
Neka se moja ljubav oblikuje snagom tvoga Duha u obilno pomaganje da budem kvasac društva i svjetlo svijeta.
Povedi me tvojim križnim putem kako bi moji križni putovi
vodili u uskrsnuće i život vječni. Amen.

01_Prva_postaja 02_Druga_postaja 03_Treća_postaja 04_Četvrta_postaja 05_Peta_postaja 06_Šesta_postaja 07_Sedma_postaja 08_Osma_postaja 09_Deveta_postaja 10_Deseta_postaja 11_Jedanaesta_postaja 12_Dvanaesta_postaja 13_Trinaesta_postaja 14_Četrnaesta_postaja

Prva postaja: Isus osuđen na smrt

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 22-23.26/

Kaže im Pilat: “Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?” Oni će: “Neka se razapne”. A on upita: “A što je zla učinio?” Vikahu još jače: “Neka se razapne!” Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbiečvana, preda da se razapne.

Razmatranje

Židovski su poglavari iz zavisti doveli nevinoga Isusa na sud i podjarili mnoštvo da zaišću od Pilata njegovu smrt. Iako je Pilat vidio da je Isus nevin, osudio ga je i predao Židovima da ga razapnu, a zločinca Barabu je oslobodio krivnje i pustio na slobodu.
Ja sam grešnik koji bi po pravdi trebao snositi kaznu za svoju krivicu. Ali, ako u svetoj ispovijedi skrušeno priznam svoje grijehe, Bog milosrdni Otac, po služenju Crkve, oslobađa me od krivice i vraća mi dar svoga posinjenja.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse, daj mi snage da na svetoj ispovijedi s pouzdanjem pristupim tebi, milosrdnom sucu i sa zahvalnošću primim milost tvoga oproštenja po kojoj me činiš svojim bratom i sudionikom tvoga kraljevstva. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom,
rastuženom, ražaljenom,
prolazio mač je ljut.


Druga postaja: Isus prima na se križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 28-31/

Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: “Zdravo, kralju židovski!” Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.

Razmatranje

Zgražam se nad zloćom ljudskom koja se izruguje nevinom Isusu, pljuje na nj i kruni ga trnovom krunom. Pri tom zaboravljam da se i ja Isusu izrugujem kad u svojoj oholosti prezirem njegove zapovijedi i činim ono što se meni sviđa. Svaki moj grijeh je poput trnove krune što je stavljam Isusu na glavu.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, daj mi da shvatim zloću svojih grijeha, da ih u srcu svome osudim, ponizno ih priznam pred tobom u svetoj ispovijedi te tako zadobijem tvoje oproštenje. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

O koliko ucviljena
bješe ona uzvišena
Majka Sina jedinog.


Treća postaja: Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Knjige proroka Izaije /53, 4-6/

On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju.

Razmatranje

Isus sagnut pod teretom križa, sav izranjen i okrvavljen ne sustaje na svome putu na Kalvariju. On ide smjelo naprijed da bude raspet na križu te otkupi čovjeka koji je zbog svoga grijeha zaslužio smrt, i otvori mu vrata vječnoga života. Koliko cijenim dobrotu i ljubav Isusa Krista koji je zbog naših grijeha bio proboden, koji je tolike rane morao podnijeti da nas iscijeli i učini dionicima pravoga mira?

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, daj da osjetim težinu grijeha koji me pritišću. Pomozi mi da ih pred tobom iskreno i skrušeno priznam u sv. ispovijedi, te osjetim mir koji mi ti daješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se Gospodine!
Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući
blaga Majka gledajući
muke slavnog čeda svog.


Četvrta postaja: Isus susreće svoju Majku

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Luki /2, 34-35. 51/

Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: “Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!” A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu.

Razmatranje

Među mnoštvom koje se natisnulo kraj puta koji vodi na Kalvariju bila je i Isusova Majka. Isus susreće njezin pogled. Bijaše to trenutak zajedničke, neizrecive boli, ali također i trenutak uzajamnog ohrabrenja. Savršeno su se razumjeli. Ona ide za njim da pod križem njegovim primi nas ljude sebi u baštinu.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, tvoje se srce razdiralo od boli kad si na svome križnom putu susreo svoju Majku. Ona je supatnica s tobom u spasavanju ljudi. Daj da tu milost spasenja uvijek sa zahvalnošću primam u sakramentu pomirenja ili ispovijedi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
u tjeskobi tolikoj?


Peta postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Luki /23, 26-27/

Kad ga odvedoše, uhvatiše nekoga Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.

Razmatranje

Izgleda kao da su neprijatelji Isusovi osjetili samilost prema njemu. Ali, nije se radilo o milosrđu nego o njihovoj zloj namjeri. Htjeli su ga na brdu Kalvariji raspeti na križ, pa se pobojaše da im ne izdahne na putu. I zato prisiliše Šimuna da mu pomogne nositi križ. Šimun nije poznavao Isusa i zato se tome opirao. Mi naprotiv poznajemo Isusa, mi znamo da se On krije danas u svakom slabom i najmanjem čovjeku. I zato smo pozvani da mu spremno i s ljubavlju pomognemo nositi križ u našem bližnjemu.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, ti si za nas nosio križ po kome smo spašeni i otkupljeni. Pomozi nam da shvatimo kako nema za nas otkupljenja, ako ne prihvatimo svoj križ života. Daj da u skrušenoj ispovijedi nađemo osvježenje i snagu u nošenju svagdanjeg križa. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Tko protužit neće s čistom,
kada vidi gdje za Kristom
razdire se srce njoj?


Šesta postaja: Veronika otire Isusovo lice i pruža mu rubac

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Knjige proroka Izaije /53, 2-3/

Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja.

Razmatranje

Na gori Taboru Kristovo je lice “zasjalo kao sunce” (Mt 17, 2), a sada dok uzlazi na Kalvariju to isto lice, od modrica nateklo i krvlju obliveno, gotovo je neprepoznatljivo. Tamo je bila na djelu slava Božja, a ovdje se pokazuje grdoba ljudskoga grijeha. Jedna žena, imenom Veronika, prelazi preko svih prepreka koje su joj postavili mržnja i nasilje te pristupa Isusu da bi rupcem otrla njegovo lice.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, Veronika je svojim rupcem otrla tvoje znojem i krvlju obliveno lice, a ti svojim milosrđem i praštanjem u sakramentu pokore brišeš naše grijehe. Pomozi nam da ponizna srca pristupamo tom otajstvu pomirenja te da naše lice ponovo zasja svjetlom istine, dobrote i ljubavi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš …ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka
gleda njega usred muka
i gdje bičem bijen bi.


Sedma postaja: Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Kujige Tužaljki /3, 1-2.9.1/

Ja sam čovjek što upozna bijedu pod šibom gnjeva njegova. Mene je odveo i natjerao da hodam u tmini i bez svjetlosti. Zazidao mi ceste tesanim kamenom, zakrčio je putove moje. Puštao me da zube kršim kamen grizući, zakapao me u pepeo.

Razmatranje

Isus po drugi put na svojem putu što ga vodi na Golgotu pada pod teretom križa ispaštajući tako naše grijehe koje smo učinili na našem životnom putu. Ali on ne gleda na naše padove nego na našu dobru volju da se dignemo i da ne izgubimo iz vida cilj kojemu idemo: vječni život.

Pomolimo se.

Gospodine, spomeni se svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Ne spominji se grijeha ni prijestupa mojih, spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, Gospodine. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Gleda svoga milog Sina,
ostavljena sred gorčina,
gdje se s dušom podijeli.


Osma postaja: Jeruzalemske žene oplakuju Isusa

Klanjamo ti se, Gospodine, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Luki /23, 28-31/

Isus se okrenu prema njima pa im reče: “Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše. Tad će početi govoriti gorama: Padnite na nas! i bregovima: Pokrijte nas! Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?”

Razmatranje

Utišala se vika svjetine, koja je malo prije tražila da se Isus razapne. Sad se čuje jecanje: jecaju žene koje oplakuju Isusov usud. Tiha je to sućut i odvažni prosvjed nad osudom Nevinoga. Ali Isus se ne osvrće na njihovu sućut. On naprotiv njih i njihovu djecu poziva na obraćenje. “Ne plačite, veli, nada mnom nego nad sobom i nad djecom svojom”.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, budi mi trajno pred očima svojom nesebičnom ljubavlju i nauči me oplakivati moje grijehe u skrušenoj svetoj ispovijedi, da tako odgovorim tvom ljubaznom pozivu na obraćenje. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Vrelo milja, slatka Mati,
bol mi gorku osjećati
daj da s tobom procvilim.


Deveta postaja: Isus pada treći put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz knjige Tužaljki /3, 27-32/

Dobro je čovjeku da nosi jaram za svoje mladosti. Neka sjedi u samoći i šuti, jer mu On to nametnu; neka usne priljubi uz prašinu, možda još ima nade! Neka pruži obraz onome koji ga bije, neka se zasiti porugom. Jer Gospod ne odbacuje nikoga zauvijek: jer ako i rastuži, on se smiluje po svojemu velikom milosrđu.

Razmatranje

Isus još jedanput pada pod križem pritiješnjen bremenom ljudskoga grijeha. Ali se diže, da bi došao na vrh Golgote i da bi dočekao čas što ga je Otac označio. Isus, ustajući sa zemlje, nama ulijeva odvažnost da se, i nakon ponovnog pada u grijeh, podignemo i prihvatimo milost njegova oproštenja u sakramentu pokore.

Pomolimo se.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome; odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu; čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Neka ljubav srca moga
gori sveđ za Krista Boga,
da mu u svem omilim.


Deseta postaja: Isusa svlače i žućju napajaju

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 33-36/

I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žući pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje, čuvahu ga.

Razmatranje

Isus podnosi novo poniženje; svlače mu njegovu haljinu, a za donju odjeću krvnici bacaju kocku. Daju mu da pije vino pomiješano sa žućju da mu utaže žeđ. Ali On to odbija piti; želi da do kraja bude svjestan u svome trpljenju. Mi smo na krštenju u znak milosnog života obučeni u bijelu haljinu. Svojim grijesima odbacujemo tu haljinu i pijemo iz čaše otrovnog užitka. Time nanosimo novu bol nevinome Isusu i odbacujemo sudjelovanje u njegovoj spasiteljskoj žrtvi.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse, na krštenju smo svukli staroga čovjeka s njegovim djelima, a obukli novoga. Po grijehu se vraćamo starom čovjeku i gubimo haljinu besmrtnosti. Ali ti nas u sakramentu pomirenja oslobađaš od grijeha i ponovo nam vraćaš odjeću nedužnosti. Daj da, kao izabranici Božji, budno čuvamo haljinu krsne nevinosti te da je vlastitim grijesima nikada ne izgubimo. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta
Tisni posred srca mog.


Jedanaesta postaja: Isusa pribijaju ha križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 38-41/

Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali, mašući glavama: “Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!” Slično se rugahu i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama.

Razmatranje

Između dva razbojnika propet, pogrđivan od prolaznika koji su onuda išli, Isus, Sin Božji, ne silazi s križa nego se priprema prinijeti žrtvu, koja će biti Ocu mila. On, veliki svećenik, prinosi žrtvu za oproštenje grijeha i pozivlje nas da mu se pridružimo i da u tijelu svome nadopunjamo “ono što nedostaje mukama Kristovim” (Kol l, 24).

Pomolimo se.

Gospodine Isuse, pomozi nam da budemo nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena te da hodimo u ljubavi kao što si ti nas ljubio i sebe predao za nas kao prinos i Žrtvu Bogu na ugodan miris. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Neka dođu i na mene
patnje za me podnesene
Sina tvoga ranjenog.


Dvanaesta postaja: Isus umire na križu

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 45-47.50/

Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iz glasa: “Eli, Eli, lema sabahtani?” To će reći: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: “Ovaj zove Iliju.” A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.

Razmatranje

U času smrti Isus se kao i svaki čovjek nalazi u velikoj osamljenosti. Ali, iako je u posvemašnjoj tjeskobi ne zaboravlja svoga Oca, nego se njemu obraća znajući da ga on nikada ne ostavlja. Kad me svi ostave i napuste, Otac nebeski ni mene nikada neće ostaviti. Potrebno je samo da poput Isusa i ja vjerom k njemu vapijem i on će me izbaviti iz smrtne tjeskobe.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse, u svojoj tjeskobi i mi vapijemo s tobom za pomoć nebeskom Ocu. On nas je osposobio za udioništvo u baštini svetih u svjetlosti i izbavio nas iz vlasti tame te prenio u tvoje kraljevstvo. Po tebi imamo otkupljenje i otpuštenje grijeha koje nam dijeliš u sakramentu pokore. Daj nam da tu milost uvijek sa zahvalnošću primamo. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!.

Daj mi s tobom suze livat
Raspetoga oplakivat,
dokle diso budem ja.


Trinaesta postaja: Isusa skidaju s križa

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 54-55/

A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: “Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.” A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu.

Razmatranje

Drama je završena. Sada Isusovo tijelo, posve ispaćeno, skidaju s križa. Ruke su mu i noge čavlima probodene, a bok udarcem koplja otvoren. Među stražarima ima i onih koji ispovijedaju svoju vjeru u Isusa Sina Božjega. Tu su žene koje su izdaleka došle. Uz križ Isusov stoji i Majka njegova. Ona sada prima u svoje krilo tijelo svoga Sina kome je život dala. Sve je dovršeno. Pošto je poništena stara osuda, počinje novi svijet.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, Jaganjče Božji koji oduzimaš grijeh svijeta, milošću Duha Svetoga, pomiri me s Ocem svojim; operi me u krvi svojoj od svake krivice i učini da budem živi čovjek na hvalu slave tvoje. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

U tvom društvu uz križ stati
s tobom jade jadovati
želja mi je jedina.


Četrnaesta postaja: Isusa polažu u grob

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Iz Evanđelja po Mateju /27, 57-60/

Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.

Razmatranje

Među mnoštvom grobova, koji se nalaze u zemlji živih, nalazi se i Isusov grob. Vječna Riječ Očeva za trenutak je umukla. Stvoriteljeve ruke postadoše nepomične, a noge Glasnika mira nepokretne. Trenutak je sna, odmora i iščekivanja.
I mene će jednom položiti u grob. Da li će to i za mene biti mjesto mira i iščekivanja boljega života? Ovisi o meni. Mi vjerujemo da će oni koji su s Kristom umrli i s Kristom vječno živjeti.

Pomolimo se.

Gospodine, zaboravi zauvijek moje grijehe i vrati po svetoj ispovijedi mojoj duši život milosti, što si mi ga zaslužio svojom mukom i smrću na križu! Ne dopusti da tvoja muka i smrt ostanu u mojoj duši bez ploda, nego daj da me potaknu na žarku ljubav i duboku vjernost Tebi i Tvojim svetim zapovijedima. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš … ili Zdravo Marijo …

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Kada dođu smrtni časi,
Kriste Bože, nek me spasi
Majke tvoje zagovor.

Kad mi zemlja tijelo primi,
dušu onda uzmi ti mi
u nebeski blažen dvor.


Zaključna molitva

Dobri i milosrdni Bože, razmatrali smo otajstvo muke i smrti tvoga ljubljenoga Sina i osjetili tvoju neizmjernu ljubav prema nama. Krvlju njegovom sklopili smo s tobom novi savez i po krštenju smo se obvezali da ćemo ti služiti kao poslušna i dobra djeca. Daj da nas ova pobožnost učini boljima, da znamo više cijeniti tvoju dobrotu i milosrđe koje nam pokazuješ na poseban način u sakramentu pomirenja ili ispovijedi. Mi smo slabi ljudi i često padamo u grijeh. Daj da uočimo i priznamo svoj grijeh te ne dopusti da se ikada s njim pomirimo, nego nam pomozi da ga se čim prije oslobodimo u sakramentu pokore. To te molimo, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Marijo, Majko Crkve, budi nam trajnom zagovornicom kod svoga Sina Isusa Krista. Amen.