24.2. Susret s Isusom – “Gospodine, ako želiš možeš me očistiti!”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Uvod u meditaciju:

Poslanica Rimljanima 8, 1-17.
Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu. Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo: težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Tekst za meditaciju:

Evanđelje po Ivanu 8, 1-12.

PRVA TOČKA: Isus se stalno moli na Maslinskoj gori, ona je njegovo utočište gdje se sastaje sa svojim Bogom Ocem. Iz tog zajedništva crpi snagu i mir za djelovanje u svijetu. Ovo vrijeme molitve je i moj susret s Gospodinom, iz njega crpimo mir i snagu sa susret sa svijetom. – A Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati.

DRUGA TOČKA: Kod Isusa stvari se tako brzo mijenjaju, kao i u našem životu, u jednom trenutku je sve lijepo i bajno a u drugom trenutku sve se uznemiri. Ali Isus dolazi iz molitve i ne dopušta da mu išta remeti mir. Smireno prihvaća situaciju koja mu se nameće i djelujue iz tog mira i pronalalzi savršeno rješenje. – Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: “Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?” To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.” I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji.

TREĆA TOČKA: Nevjerojatan obrat. Nitko, ama baš nitko nije očekivao ovakav odgovor. Savjest koju je Bog stavio u nas radi svoj posao. Samo treba unići u tišinu svoga srca da čuješ kako ti govori. U jednom trenutku stavi se kao onaj koji napada druge i osuđuje. A drugi put stavi se u ulogu osuđenoga od drugih. Ali promatraj i Isusa i njegove riječi. – A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih.

ZAVRŠETAK: Ostani s Isusom u tišini. Dopusti da ti progovori, da te dotakne i ozdravi tvoj duh, dušu i tijelo. – Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: “Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?” Ona reče: “Nitko, Gospodine.” Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.” Isus im zatim ponovno progovori: “Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.”

Na kraju meditacije:

Razgovor. Treba da mislim na Krista, našega Gospodina, kao prisutna, raspeta na križu, i da započnem razgovor s njime te ga pitam kako je on, mada je Stvoritelj, prihvatio to da se učini čovjekom te je od vječnog života dospio do vremenite smrti, da tako umre za moje grijehe. Isto tako, gledajući sebe, treba da se pitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da odsada učinim za Krista.

Neka se završi molitvom Oče naš.