03 Nagovor 23.02.2024

DVS Rijeka 2024 03 nagovor 23 02 2024
Duhovne vježbe u svakidašnjici, Rijeka 2024,
03 nagovor 23.02.2024
voditelj: p. Mate Samardžić DI, župnik