26.2. Poziv Krista Kralja – Isus Nazarečanin Kralj Židovski

Poziv Krista Kralja – pročitati prije meditacije

Poziv zemaljskog kralja pomaže da bolje promotrimo život vječnoga Kralja Pripravna molitva kao obično.

Prva je predvježba predodžba mjesta: tu treba očima mašte gledati sinagoge, gradove i kuće u kojima je propovijedao Krist, naš Gospodin. U drugoj treba da molim za milost koju želim. Tu ću moliti našega Gospodina milost da se ne oglušim njegovu pozivu, već da se pokažem spreman i brz da ispunim njegovu presvetu volju.

U prvoj točki predočit ću sebi jednoga zemaljskoga kralja, koga je odabrao sam Bog i naš Gospodin, a kome se klanjaju i pokoravaju svi vladari i svi kršćani.

Druga je da slušam kako taj kralj govori svima svojima veleći: “Moja je odluka da sebi podvrgnem svu zemlju nevjernika; stoga, tko hoće krenuti sa mnom, mora se zadovoljiti istom hranom kao i ja, a isto tako i u pogledu pića i odjeće itd. Isto tako mora se sa mnom truditi danju, a bdjeti noću itd., da onda ima sa mnom udio i u pobjedi kao što smo zajedno dijelili napore.”

U trećoj točki promislit ću što li bi trebali da odgovore vjerni podanici tako velikodušnu i dobru kralju i kako bi, dosljedno tome, kada netko ne bi prihvatio ponude toga kralja, takav vitez zavrijedio da ga sav svijet izgrdi i nazove kukavicom.

Drugi dio te vježbe sastoji se u tom da navedeni primjer zemaljskoga kralja primijenimo na Krista, našega Gospodina, prema gornjim trima točkama. Što se tiče prve točke, ako visoko cijenimo već takav poziv zemaljskoga kralja, upravljen podanicima, koliko li je više dostojno razmotriti kad vidimo Krista, našega Gospodina, vječnoga Kralja, i pred njim cijeli svijet, koji on poziva, kao i svakog pojedinca napose, te im zbori: “Moja je odluka da sebi podvrgnem cijeli svijet i sve svoje neprijatelje i da tako uđem u slavu svoga Oca. Stoga, tko hoće poći sa mnom, mora se sa mnom truditi pa da, kao što me je pratio u naporu, tako slijedi mene i u slavi.”

Druga točka. Promislit ću kako će svi u kojih bude pameti i razuma cijelu svoju osobu ponuditi za taj pothvat.

Treća točka. Oni pak koji žele pokazati što veću privrženost i istaknuti se u svakoj službi svoga vječnoga Kralja i Gospodara svih stvari, neće samo ponuditi cijelu svoju osobu za taj pothvat nego će, radeći i protiv vlastite sjetilnosti, protiv ljubavi puti i svijeta, prinijeti žrtve veće cijene i veće vrijednosti, govoreći:

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva.

Tekst za meditaciju:

Evanđelje po Luki 10,1-9

Prva točka: Gledat ću i promatrati, Gospodin treba mene i mene šalje. – U ono vrijeme odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći.

Druga točka: Mnogi se nisu odazvali Gospodinovu pozivu, što ja činim? – Govorio im je: ”Žetva je velika, ali radnika malo. Molite, dakle, gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.

Treća točka: Gospodin mi daje upute koje moram slijediti. Ne smijem ništa raditi na svoju ruku, jer On me šalje! Cilj navjestiti Kraljevstvo Božje koje dolazi – Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.” ”Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!”’

Molitva na kraju meditacije: “Vječni Gospodaru svih stvari! Uz Tvoju milost i pomoć prinosim Ti, evo, svoje prikazanje pred neizmjernom tvojom dobrotom i pred licem preslavne Tvoje Majke i svih svetaca i svetica nebeskoga dvora te izjavljujem da želim i da hoću i da je to promišljena moja odluka, samo ako je na veću službu Tebi i na Tvoju proslavu, da slijedim Tebe podnoseći svaku nepravdu i svaku porugu i sve siromaštvo, u zbilji, kao i srcem, samo ako me Tvoje presveto Veličanstvo bude htjelo odabrati i primiti u takav život i stalež.”

Dodatni tekst za meditaciju! (ako treba)

Evanđelje po Luki 9, 57-62.

Dok su išli putom, reče mu netko: “Za tobom ću kamo god ti pošao.” Reče mu Isus: “Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.” Drugomu nekom reče: “Pođi za mnom!” A on će mu: “Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.” Reče mu: “Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.” I neki drugi reče: “Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.” Reče mu Isus: “Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.”

Evanđelje po Mateju 16, 24-26.

Tada Isus reče svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi?