Fran Rubeša

Fran Rubeša je rođen u Kastvu 27. siječnja 1863, gdje je završio i  osnovnu školu, vjerojatno godine 1874,  a zatim dopunsku školu, tzv. pripravnicu 1874/75. školske godine. Školovanje je nastavio u Učiteljskoj školi u Kopru od 1877. do 1881. godine. Kao učitelj je počeo raditi u novootvorenoj jednorazrednoj Pučkoj školi u Brgudu godine 1883, da bi nakon osam godina rada godine 1891. bio izabran za učitelja u novootvorenoj jednorazrednoj Pučkoj školi u Zametu. Za cijelo vrijeme službovanja u Brgudu isticao kao napredan i suvremen učitelj, ali i kao vrijedan vanškolski djelatnik na području gospodarstva i kulturno-prosvjetnog života u mjestu i široj okolici. Svoju školsku i društvenu djelatnost nastavio je na isti način i s istim uspjehom i u Zametu. (Milivoj Čop, 105 godina škole Zamet, str. 17)

Osnovao je Pjevačko i tamburaškog društvo “Sloga” (1900 god.). A prije toga osnovao je i Vatrogasno društvo. Bio je uključen u rad svih društava koja su djelovala u Zametu: Hrvatski sokol Kantrida-Zamet, Klub mladih Zamećana, Hrvatska pučka čitaonica, Podružnica Družbe sv. Ćirila i Metoda (voditelj), Podružnica Narodne zajednice za Istru (blagajnik). Preuzima organizaciju gradnje crkve, u tu svrhu okuplja crkveni odbor kojem je predsjednik. (J. Ćiković, 85 godina škole Zamet,  str 93.)

Godine 1919, dolaskom Talijana bio je Fran Rubeša osuđen na izgnanstvo u Sardiniju. Ipak mu je uspjelo pobjeći. Nastanio se u Bakru, a zatim je bio učitelju Selcima.(arh. župe)

Umro je u Sušačkoj bolnici. U veličanstvenoj pogrebnoj povorci koja je 24. ožujka 1937. krenula iz Zameta prema kastavskom groblju išao je cijeli Zamet, brojno pučanstvo iz Kastva i okolice.

Zamet do dana današnjega nema ni ulice ni trga njemu posvećena.

Fran Rubeša

Fran Rubeša

Fran Rubeša, pokretač kulturnog i vjerskog života na Zametu

Sprovod Frana Rubeše

Sprovod Frana Rubeše

Sprovod Frana Rubeše 24.3.1937

Fran Rubeša, grob na Kastavskom groblju

Fran Rubeša, grob na Kastavskom groblju

Uredio p. Luka Rađa, SI, u rujnu 2000.

Zahtjev za imenovanjem trga Frana Rubeše, 2003

Trg Frana Rubeša FRAN RUBEŠA /1863. – 1937./ Život i djelovanje Gospodin Fran Rubeša rođen je u Kastvu 27. siječnja 1863. godine. Osnovnu školu završio je u Kastvu vjerojatno 1874. godine, a zatim dopunsku školu, tzv. pripravnicu 1874./75. školske godine. Poslije nje nastavio je školovanje u Učiteljskoj školi u Kopru od 1877. do 1881. godine. Po završetku učiteljske škole, mladi Fran Rubeša počeo je službovati na novootvorenoj jednorazrednoj Pučkoj školi u Brgudu, godine 1883., da bi nakon osam godina rada, godine 1891., bio izabran za učitelja na novootvorenoj jednorazrednoj Pučkoj školi u Zametu. Učitelj Fran Rubeša se za cijelo vrijeme službovanja u Brgudu isticao kao napredan i suvremen učitelj, ali i kao vrijedan vanškolski djelatnik na području gospodarstva i kulturno-prosvjetnog života u mjestu i široj okolici. Svoju školsku i društvenu djelatnost nastavio je na isti način i s istim uspjehom i u Zametu /»105 gododina Osnovne škole Zamet», str. 17./. Jedan je od glavnijih inicijatora i osnivača Pjevačkog i tamburaškog društva “Sloga” /1900./. Prije osnivanja zametske “Sloge” osnovao je i Vatrogasno društvo. Bio je uključen u rad svih društava koja su djelovala u Zametu: Hrvatski sokol Kantrida – Zamet, Klub mladih Zamećana, Hrvatska pučka čitaonica, Podružnica Družbe sv. ćirila i Metoda /voditelj/, Podružnica Narodne zajednice za Istru /blagajnik/. Preuzima organizaciju gradnje crkve, u tu svrhu okuplja crkveni odbor kojem je predsjednik /»85 godina Osnovne škole Zamet», J. ćiković, str. 93./. Godine 1919., dolaskom Talijana, Fran Rubeša je bio osuđen na izgnanstvo u Sardiniju. Ipak mu je uspjelo pobjeći. Nastanio se u Bakru, a zatim je bio učitelj u Selcima. Njegova žena Berta ostala je u Zametu i brinula se za crkvu. Godine 1914. prvi svjetski rat, zaustavio je uređenje crkve /arhiv župe/. Fran Rubeša je umro u Sušačkoj bolnici. U veličanstvenoj pogrebnoj povorci koja je 24. ožujka 1937. krenula iz Zameta prema kastavskom groblju išao je cijeli Zamet, brojno pučanstvo iz Kastva i okolice. Pučka škola u Zametu Poslije dugotrajnih priprema, zauzimanjem Glavarstva općine Kastav i zalaganjem općinskih zastupnika županija Zameta i Srdoči, osnovna škola u Zametu, napokon, započela je radom 7. rujna 1891. godine. Njezin službeni naziv glasio je: Pučka škola u Zametu. Upravitelj je Fran Rubeša: “Mi ovdje na međi moramo odgojiti mlade, koji će znati ljubiti svoj rod i jezik i čuvati svoj dom od naših narodnih protivnika i domaćih zavedenaca. To postavljamo na dušu i srce svim onim kratkovidnim roditeljima, koji još uvijek misle, da su talijanske škole nešto boljega nego li naše” /Novi list, 28. kolovoza 1910./. Crkva Srca Isusova na Zametu 1905. inicijativa za gradnju crkve. 1907. kad je Zamet brojio oko tristo kuća sa tisuću i pol stanovnika, župnik sv. Križa, vlč. Josip Aničić predlaže da se gradi nova crkva na Zametu. Stanovnici Srdoča su pokušavali to spriječiti. Organizaciju gradnje preuzima prvi učitelj i upravitelj škole, Fran Rubeša koji je okupio crkveni odbor za izgradnju crkve. Gospođa Berta Rubeša, supruga g. Frana Rubeša, bila je od mladosti u bratovštini presvetog Srca Isusova pa je potakla svog muža da odboru predloži to ime novoj crkvi /»Susret», Uskrs 1995./. Iz poziva za pomoć: “Uz samu riječku među leži porezna obćina Zamet /obćina Kastav/ brojeća blizu 300 kuća sa 1500 stanovnika, koji su većinom radničkoga staleža. Pošto u toj obćini neima crkve, a prilično udaljena crkvica sv. Križa u poreznoj obćini Srdoči ne može zadovoljavati današnjim potrebama pučanstva Zameta, isto ne može polaziti redovito službe Božje niti obavljati inih vjerskih dužnosti, radi česa bojati se je, da će zapasti u vjerski indiferentizam, što bi moglo imati za posljedicu, da pučanstvo malo po malo izgubi vjeru otaca svojih. … Zamet, na Jakovlju 1907.” Nadučitelj i njegova supruga vodili su brigu za crkvu. Ona sa ukrašavanjem i čišćenjem, a on sa crkvenim pjevanjem, dok je njegov sin bio stalni orguljaš. U ovom ozračju i ovom prigodom, nakon što je uređen trg u sklopu šterne ispred sad naše župne crkve Srca Isusova, kao Župa tražimo od nadležnih službi da se ovaj trg službeno nazove: Trg Frana Rubeša i, slijedom toga, da adresa Župnog ureda Srca Isusova bude: Trg Frana Rubeša 1. Tako bi se iskazala, barem sad i ovdje na Zametu, čast najvećem sinu Kastavštine i čovjeku koji je najzaslužniji na svim područjima što je Zamet sačuvao svoj hrvatski nacionalni i vjerski, prosvjetni i uljudbeni identitet!

p. Mirko Vukoja, župnik Zamet, 26. rujna 2003.