Reportaža o životu župe Zamet, objavljena u Glasu koncila od 15.11.2015.

U Glasu koncila od 15.11.2015 objavljena je reportaža iz života naše župe!

Reportaža o životu župe Zamet, objavljena u Glasu koncila od 15.11.2015.

Reportaža o životu župe Zamet, objavljena u Glasu koncila od 15.11.2015.