Kategorija: DUHOVNE VJEŽBE

Duhovne vježbe

4.4. ‘Vi ste tomu svjedoci.’

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Luka 24,35-49. PREDOĐBA MJESTA: Nalazimo su u dvorani s Isusovim učenicima koji

3.4. »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?«

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Luka 24,13-35. PREDOĐBA MJESTA: Put, cesta, putovanje, to je čovjekov život na

2.4. “Primite Duha Svetoga…”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Ivan 20,19-31. PRVA TOČKA: Strah, čuđenje, nevjerica, sumnje, zbunjenost, sve se to

1.4. “Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!”

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Matej 28,1-20. UVOD U MEDITACIJU, PREDOĐBA MJESTA: Stavi se u situaciju žena,

29.3. Isusovo uhićenje, sud, muka i smrt!

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Evanđelje po Ivanu 18 1 To rekavši, zaputi se Isus sa svojim učenicima

28.3. Isusovi posljednji dani!

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Evanđelje po Ivanu Čitajte polako i zaustavite se gdje osjetite da vam

27.3. „Primjer sam vam dao …“

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Evanđelje po Ivanu 13,1-15. UVOD U MEDITACIJU: Bijaše pred blagdan Pashe. Isus

26.3. Lazarovo usrksnuće

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Evanđelje po Ivanu 11,17-50. UVOD U MEDITACIJU: (LAGANO PROČITATI, NE ZADRŽAVATI SE

25.3. Ozdravljenje slijepa od rođenja

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Evanđelje po Ivanu 9,1-41 UVOD U MEDITACIJU: Prolazeći ugleda Isus čovjeka slijepa

23.3. Isusova molitva na maslinskoj gori

Pripravna molitva: molimo milost u Boga da sve moje nakane, čini i djela budu upravljena čisto i potpuno na službu i proslavu njegova Božanskog Veličanstva. Tekst za meditaciju: Evanđelje po Mateju 26,36-44. Predođba mjesta: Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj

Top